HEDERSMEDLEMMAR

Göran Norberg

Klubb-Sportchef Sphaera Croquet

Styrelsen för W&T har tagit beslut att utnämna Göran Norberg till Hedersmedlem för W&T!

Motiveringen är att Göran helhjärtat och aktivt stöttat oss i uppbyggnaden av klubben med kloka råd och dåd och givmilt delat med sig av diverse skriven som muntlig information. Han har också lånat ut utrustning till oss vid ett flertal tillfällen vilket har främjat sporten!

Göran är klubb- och sportchef för Sphaera Croquet.

23 Juli 2019.

Peter Grönborg Tomas Sikström

Som ett tack för och erkännande av tjänster och insatser utförda för klubbens bästa under året som gick har utnämnts som hedersmed-lemmar för evärdelig tid Herrarna :


(Tara-tat-tat-ta-ta!).

Peter har bidragit med omistligt ledarskap och mönstervärde som central-figur i Borås Krocketsällskap och hyllas som inspiratör par excellens för the Win & Tonic CC.

Tomas har gjort en djupdykning i sin gedigna skolastiska kunskap i Latinska språk och finslipat vårt motto : Res Sub Arcu ( vilket återfinnes i logotypen) och som betyder ung.: Framgång Under Bågen

Ett stort och varmt tack till er båda!

M.S.

HONORARY MEMBERS

As a token of our esteem and a gesture of gratitude for services rendered to the club during the year 2018 , let it hereby be known that:

Mr Peter Grönborg &

Mr Tomas Sikström

are awarded Honorary Members of the Win & Tonic Croquet Club, from now on and forever more (Ta-ra-tat-tat-ta-ta-a!!).

Peter`s inspirational leader-ship in The Borås Krocket Sällskap is a temp-late worthy of emulation and an example for us all to follow. Under his tutelage our nascent club has developed apace and without him we would still not know a Rush from a Peel.

Tomas, with his great scholarly wisdom and know-ledge of the Latin laguange, has afforded us the exact and correct grammar in the club´s motto: Res sub Arcu, i.e.: Success under the Hoop.

A warm and heart-felt Thank You, to both of you fine fellows!

M.S.