KLUBBENS VALSPRÅK - "Res sub arcu"

Vårat valspråk "Res sub arcu" betyder -"Stordåd under bågen"

Res

Den egentliga betydelsen av substantivet res är 'sak', såväl i konkret som abstrakt bemärkelse. Det kan betyda 'ägodel' eller 'förmögenhet'. Uttrycket rem gerere betyder 'sköta (förvalta) sin ekonomi (alltså egentl.sak)'. Rem kan även betyda 'affär, affärsföretag'. Då betyder rem gerere 'göra affär(er) (med någon, cum aliquo).

I militära sammanhang har rem gerere innebörden 'föra befäl, leda operationer'. Uttrycket rem bene gerere kan då visserligen översättas 'ha framgång (i striden)' - liksom rem male gerere kan återges 'ha motgång' -, men den egentliga innebörden är förstås 'föra bra befäl/föra dåligt befäl'.


Vidare kan substantivet res ha betydelsen 'gärning' men också 'bedrift' (eller rentav 'stordåd'). Känt är monumentet Res Gestae (Divi Augusti) , även kallat Monumentum Anchyranum - eftersom det hittats i Ankara i Turkiet - och som rymmer ett antal inskriptioner med textstycken om 'Den gudomlige Augustus utförda stordåd'. Till sist kan erinras om uttrycket res publica 'allmän sak, allmänna angelägenheter', vilket förstås underligger ordet republik.

Sub

sub betyder 'under'. Det är en preposition som styr ablativkasus. I latinet - liksom i tyskan, och f.ö. i fornsvenskan - styr alla prepositioner olika kasus. Det normala är antingen ackusativ eller ablativ. 

Arcu

Substantivet arcus, som ursprungligast har innebörden 'pilbåge' men dessutom kan åsyfta 'valvbåge' (och mer specifikt 'triumfbåge') är en s.k. u-stam och skall i ablativ singular heta arcu, där u-ljudet skall uttalas långt.Sammanfattning

Valspråket lyda Res sub arcu och kan kanske lämpligen översättas Stordåd under bågen (eftersom res alltså inte - utom möjligen i den ovan refererade omskrivningen - kan betyda 'framgång').

Källa: Tomas Sikström, Borås