KROCKETVETT & ETIKETT

Det finns en rad oskrivna vett & etiketts regler för krocketspel. De skiljer sig inte nämnvärt från andra gentlemannasporter så som golf. Först och främst - var vänlig mot alla du möter på anläggningen där krocket spelas. Oftast handlar det om gott uppförande och sunt förnuft. 

Det brukar inte finnas någon klädkod i Sverige men det är trevligt när spelare bär vit klädsel

Hänsyn

Krocket är för de flesta en trivsam avkoppling och ingen skulle komma på tanken att avråda från skratt och glädje på spelplan, men inte när medspelare ställer upp för att slå sitt slag.

Krocket är också en koncentrationssport där vi måste visa hänsyn till vår omgivning.

Stå stilla när någon ska slå och se upp med din skuggan så att den inte är i närheten av medspelares klot, sträckan till målen den siktar på och själva målet. Alltså i medspelarens synfält.

Prata inte eller gör störande ljud när medspelare förbereder och gör sitt slag.

Uppmuntra och ge beröm till varandra, men undvik instruktioner om det inte efterfrågas.

Inga negativa kommentarer när medspelare slår ett mindre bra slag.

Var vänlig mot utomstående

Anpassa ljudnivån

Undvik att ha ljudet påslaget på mobiltelefon och prata inte i den på spelplan eller i dess direkta närhet.

Tappa inte humöret

Uppmuntra och ge beröm, men inte instruktion

Var ödmjuk i med- och motgång

Rökning på spelplan och dess omgivning skall undvikas.

Kom i tid till första start

Att ha med hunden eller andra djur på spelplan tillåts inte. Men om djuren är kopplad i anslutning till spelplan och inte skäller eller åstadkommer oljud ska det inte vara några problem. Det är viktigt att alla känner sig välkomna.

När det gäller barn är det viktigt att tänka på säkerheten

Säkerhet

"Innan du svingar eller slår ett slag, ska du försäkra dig om att ingen kan råka skadas av klubban eller träffas av klotet"

Varning för klubbhuvudet.

Stå rätt när någon annan ska slå, alltså inte för nära slående spelare

stå bakom klotet utom och räckhåll för klubban

Speltempo

Var beredd när det är din tur

Etikett

Påtala genast dina egna ev. regelbrott

Medvetet regelbrott är fusk

Sexuella eller rasistiska trakasserier till någon person får ej förekomma

Drogfritt på banan

Var tyst och stilla när andra spelare slår

Banvård

Laga eventuella skador på spelplan som klubbhuvudet kan göra med en "greenlagare" som golfare använder. Använd klockmetoden, som innebär att man lyfter tillbaka gräset runt om skadan. Platta till så att det blir en plan fin yta efter lagningen.

Tänk på att även laga skador på gräsytan som skorna kan åstadkomma.

Gräset läker då snabbare och ger alla spelare samma förutsättning för sitt spel.

Lyft på fötterna, och använd skor som inte gör märken och tänk på att inte använda skor eller stövlar med klack, speciellt vid regn

På många spelplaner kan joggingskor skada spelplanen då sulorna är kan ge djupa märken

Luta dig inte mot klubban då den kan skada gräsytan.