OM OSS

Klubben har sina krocketplaner på Skutegård, Holmarör, Olofsbo utanför Falkenberg och startades 2018.

Klubbens medlemmar består av familjen, vänner och bekanta till gårdens ägare, men även andra är välkomna. Vi har, sedan det formella bildandet sensommaren 2018, sett som vår uppgift att etablera och sprida den version av engelsk krocket som något missvisande betecknas som Golfkrocket. Spelet är snabbt men också strategiskt, och alla slår sina slag i tur och ordning utan några longörer eller väntan på att någon ska slå fel så att andra kan få komma in i spelet, som kan ske i annan engelsk krocket.  Man krockar heller inte bort varandra på det sätt som sker i svensk krocket, vilket bäddar för en kamratligare atmosfär på krocketplanen. För att markera att det är engelsk krocket vi utövar så benämner vi det CROQUET i skrivspråk, men krocket när vi talar om det.

Lämna ett meddelande så tar vi kontakt med mer information och inbjudan till en "prova på" runda. Placera markören i fältet "Klubben" i listen ovan, klicka vidare på "Kontakt" och fyll i!  

Välkommen!   


Res sub arcu - vårt valspråk

Res

Den egentliga betydelsen av substantivet res är 'sak', såväl i konkret som abstrakt bemärkelse. Det kan betyda 'ägodel' eller 'förmögenhet'. Uttrycket rem gerere betyder 'sköta (förvalta) sin ekonomi (alltså egentl.sak)'. Rem kan även betyda 'affär, affärsföretag'. Då betyder rem gerere 'göra affär(er) (med någon, cum aliquo).

I militära sammanhang har rem gerere innebörden 'föra befäl, leda operationer'. Uttrycket rem bene gerere kan då visserligen översättas 'ha framgång (i striden)' - liksom rem male gerere kan återges 'ha motgång' -, men den egentliga innebörden är förstås 'föra bra befäl/föra dåligt befäl'.

Vidare kan substantivet res ha betydelsen 'gärning' men också 'bedrift' (eller rentav 'stordåd'). Känt är monumentet Res Gestae (Divi Augusti) , även kallat Monumentum Anchyranum - eftersom det hittats i Ankara i Turkiet - och som rymmer ett antal inskriptioner med textstycken om 'Den gudomlige Augustus utförda stordåd'. Till sist kan erinras om uttrycket res publica 'allmän sak, allmänna angelägenheter', vilket förstås underligger ordet republik.

Sub

sub betyder 'under'. Det är en preposition som styr ablativkasus. I latinet - liksom i tyskan, och f.ö. i fornsvenskan - styr alla prepositioner olika kasus. Det normala är antingen ackusativ eller ablativ.

Arcu

Substantivet arcus, som ursprungligast har innebörden 'pilbåge' men dessutom kan åsyfta 'valvbåge' (och mer specifikt 'triumfbåge') är en s.k. u-stam och skall i ablativ singular heta arcu, där u-ljudet skall uttalas långt.

Sammanfattning

Valspråket lyda Res sub arcu och kan kanske lämpligen översättas Stordåd under bågen (eftersom res alltså inte - utom möjligen i den ovan refererade omskrivningen - kan betyda 'framgång').

(Ref. Tomas Sikström, Borås.)