SPELPLANER

Klubben har två spelplaner

ÖSTRA SPELPLANEN (Bana 1)

I början av september lades det ut massor med sand för att jämna ut ojämnheter. Nytt gräsfrö har såtts i omgångar och trots att det regnat mycket så har blåsten gjort att fröna inte grot som vi önskat. Men med kontsbevattning har det nu kommit igång ordentligt

SÖDRA SPELPLANEN (Bana 2)

.Bana 2 skapades under sensommaren och arbetet med den har pågått under september samtidigt som spel flera gånger i veckan har genomförs. Den ligger utefter Glommenvägen där flera många förbipasserande har visat både uppskattning och intresse.

Banan kommer att helt omarbetas inför kommande säsong.