BORÅS KROCKETSÄLLSKAP ÄR I FALKENBERG

I helgen besökte Peter Grönborg Falkenberg, i första hand för att diskutera krocket med Michael Schollin. Sannolikt har de båda sportcheferna en framtid tillsammans.

Som alla initierade vet vid det här laget har den senare anlagt en krocketbana på sin egen tomt (se bild). Han har också för avsikt att bilda en klubb, huvudsakligen vänskapsbaserad.

Klubben ska troligen heta "the Win and Tonic Croquet Club". Namnet lär avslöja i vilken anda den är tänkt att drivas.

Relationen till Borås Krocketsällskap är redan god, men kan fördjupas och utvecklas. Med start nästa år - eller redan i höst - bör matchspel mellan representanter för de två klubbarna anordnas.

Detta arrangemang skulle kunna bli årligen återkommande. I båda klubbarna finns ett flertal nya spelare, varav de flesta debuterat i år. Därmed befinner de sig på en likartad nivå rent spelmässigt, vilket borgar för trivsel.

Merparten av de andra klubbarna i Sverige har medlemmar på elit- och landslagsnivå. Så dem är det antagligen för tidigt att utmana.

Trots att Michael Schollin är medlem i Borås KS är det alltså inte tänkt att Win and Tonic CC ska bli en "farmarklubb". Han är medlem av pedagogiska skäl. Han åker till Borås med en viss regelbundenhet för att lära sig regler, teknik och taktik.

Dubbelt medlemskap är för övrigt ganska vanligt förekommande på brittisk mark.