GARDEN CROQUET SVENSK KROCKET

Här börjar din text. Du kan klicka här och börja skriva. Illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem.

Def 1 Turordning

Turordning är den ordning i vilken de färger som spelarna tilldelats förekommer på fotkäppen, räknat uppifrån och ner.

Def 2 Slag

En spelare gör ett slag endast om spelaren med någon av klubbhuvudets kortändar vidrör eget stillastående klot.

Def 3 Croquering

En spelare som flyttar sitt klot intill ett annat klot, och utan att hålla fast det, gör ett slag säges göra croquering.

Def 4 Roquering

Beröring mellan klot, som ger rätt till croquering eller annan av reglerna stadgad påföljd, kallas roquering.

Def 5 Spelomgång

En spelomgång är den följd, enligt turordningen i vilken kvarvarande spelare blir aktuella för spel.

Def 6 Speltursstraff

En spelare som gör ett otillåtet ingrepp i spelet kan enligt reglerna ådömas ett speltursstraff.

Def 7 Speltur

En spelare säges få spelturen när närmast föregående spelare enligt turordningen inte längre har rätt att göra något slag och inget klot befinner sig i rörelse. Spelturen upphör när spelaren inte längre har rätt till eller vill göra slag och inget klot befinner sig i rörelse.

Def 8 Inom/Utom spelplanen

Ett klot säges vara inom spelplanen om varje del av klotet befinner sig innanför den innersta delen av de begränsningsanordningar som omger spelplanen. I annat fall säges klotet vara utom spelplanen.

Def 9 Giltig rörelse

Giltig rörelse är förflyttning av klot genom

 • slag av spelare i speltur som är sådan att klotet enligt reglerna inte skall återläggas.
 • verkan av annat klot som direkt, eller via ytterligare klot eller via spelets bågar eller käppar satts i rö­relse enligt (1).
 • annan påverkan som icke påtalats före nästa spelares första slag i speltur.

Andra rörelser är ogiltiga.

Def 10 Tillåten rörelse

Tillåtna rörelser är

 • giltiga rörelser
 • uppläggning för croquering
 • inflyttning av klot vars rörelse gått utom spelplanen
 • förflyttning av klot till läge som anges av reglerna

under förutsättning att de i rätt tid utföres av klotets rätte spelare. Andra rörelser är otillåtna.

Def 11 Gå genom båge

Ett klot som med en enda giltig rörelse förflyttar sig mellan en båges ben, från ett läge där det inte har någon del på bågens ena sida, till ett läge där det inte har någon del på bågens andra sida, säges gå genom bågen.

Def 12 Gå genom kronan

Ett klot som med en enda giltig rörelse förflyttar sig diagonalt genom kronan så att klotet går genom båda bågarna, från ett läge där klotet är helt utanför den kvadrat som bågarnas ben bildar, till ett läge helt utanför kvadraten, säges gå genom kronan.

Def 13 Utgångsläge

Det läge nära fotkäppen i vilket klotet lägges innan en spelare gör sitt första slag i sin första speltur kallas klotets utgångsläge.

Def 14 Stor rond

Ett klot säges göra stor rond om det i här nämnd ordning, med giltiga rörelser av klot som ej roquerat med det aktuella slaget

 • från utgångsläget
 • går genom bågarna 1, 2 och 3, går genom kro­nan, bågarna 6, 7 och 8, allt i nämnd ordning och i riktning från nedre till övre planhalvan.
 • vidrör huvudkäppen, samt därefter
 • går genom bågarna 8, 7 och 9, går genom kronan, bågarna 10, 2 och 1,

allt i nämnd ordning och i riktning från övre till nedre planhalvan.

Def 15 Passera båge eller krona

Ett klot som enligt de omständigheter som anges av stor rond går genom en båge eller kronan säges passera bågen respektive kronan.

Def 16 Betala tull

Ett klot som i ordning enligt stor rond i giltig rörelse vidrör huvudkäppen säges betala tull.

Def 17 Bengel

Ett klot som under stor rond ännu inte passerat båge 3 kallas bengel.

Def 18 Fribytare

Ett klot kallas fribytare om det fullbordat stor rond och därefter, med ett slag i samma speltur, från det läge där det hamnade efter att ha fullbordat stor rond, helt passerat mittlinjen inom spelplanen. Om detta misslyckas blir klotet fribytare när det från ett godtyckligt läge mellan nedre kortsidan och fotlinjen, med ett slag i egen speltur genomför detta.

Def 19 Gå ut

En spelare som genomfört alla spelets moment säges gå ut.

Def 20 Dött klot

Ett klot som bringas ur spel utan att gå ut kallas dött klot fram till sin nästa speltur.

Def 21 Myndigt klot

Ett klot som satts i spel och inte är bengel eller dött klot kallas myndigt klot.

Def 22 Träff

Ett slag som enligt reglerna ger den spelande rätt till ytterligare slag i pågående speltur benämnes träff.

Def 23 Enkelträff

En träff som ger den spelande rätt till ett enda slag benämnes enkelträff.

Def 24 Dubbelträff

En träff som ger den spelande rätt till två slag benämnes dubbelträff.

3 SPELETS GÅNG

Spelet gäller förmågan att med klotet "gå runt" spelplanen och att före medspelarna gå ut. Spelare skall med sitt klot dessförinnan i ordning

 • göra stor rond
 • bli fribytare
 • som fribytare roquera samtliga kvarvarande myndiga klot.

Spelare kan inte endast avancera i detta schema utan kan även tvingas börja om med visst moment.