SPELA KROCKET 

Krocket är ett av de klassiska spelen i folks trädgårdar. Man kan spela 2-6 personer på en vanlig gräsmatta. Målet är att slå sitt klot fram och tillbaka på en bana med tio bågar, längs en given rutt. Den som kommer först i mål vinner.

Att spela engelsk golf croquet skiljer sig ganska så mycket från det klassiska krocket spelen i folks trädgårdar. Det spelas på en gräsmatta som skall vara som en golf green och det är beror mer på spelarens skickligheten än på turen om klotet hamnar där spelaren siktar och vill att klotet skall hamna. Spelplanen är betydligt mycket större. Klubborna, kloten och bågarna är helt annorlunda. Även målet skiljer sig då det gäller att vara först genom bågen och efter det går spelet vidare till nästa båge. Den som har vunnit 7 bågar vinner.

Dels finns flera olika tävlingsgrenar,  men association croquet och golf croquet är de vanligaste, och förutom utrustningen (där kloten går på nästan en tusenlapp styck och en klubba uppemot 5 000 kronor) ställs det som sagt var betydligt högre krav på banan. I grenen golf croquet räknar man poäng ungefär som i vanlig golf - varje båge för sig. Reglerna är inte så svåra, men att spela kräver mycket precision då t ex bågarna är bara en millimeter bredare än själva kloten.

Spelet bör helst föras på en jämn, kortklippt rektangulär gräsplan, 32 meter (35 yards) lång och 25,6 meter (28 yards) bred. Gränserna bör anges med vit färg eller i marken fastspikade linneband. En flagga med märke skall placeras i varje hörn, 1 yard (0,91 meter) från de närmaste sidolinjerna, och inne på banan. Bågarna är tillverkade av rund järntråd, ca 1,6 millimeter i diameter. Deras höjd skall vara 0,3 meter över marken, när de är uppsatta. Bågarnas antal ska vara 6 och den ordning, som spelaren skall föra sitt klot genom dem kan variera. Mitt på planen står en pinne.

Klubban kan ha vilken tyngd som helst. Huvudets båda ändplan av ska vara parallella och helt lika. Klotet har en diameter av 8 centimeter. Alla klot ska ha samma tyngd. De får inte väga mindre än 445 gram och inte mer än 460 gram, och de ska vara märkta med en blå, röd, svart eller gul rand. I England har varje spelare också ett litet märke av samma färg som sitt klot. Märket flyttas från båge till båge, allt eftersom spelarens klot avancerar. Krocket spelas mellan två sidor som spelar växelvis. Varje sida består antingen av 1 eller 2 spelare; alltså 1 mot 1 eller 2 mot 2. Blått och svart respektive rött och gult spelar tillsammans. Sedan man har passerat alla bågar i rätt ordning ska man träffa pinnen. Detta kallas att "pega ut". Den sida som först pegat ut båda sina klot har vunnit matchen.

Genom att spelarna under spelets gång också kan spela sitt eget klot mot de andras, vilket kallas att krockera (ursprungligen roquera) får den som krockerar rätt till ännu ett slag. Med det vunna slaget kan spelaren antingen förflytta sin med- eller motspelares klot, eller sända sitt eget klot vidare. Genom detta kan spelet bli både invecklat och intressant samt kräver betydande övning och skicklighet.

Så kallad fast krocket, det vill säga att den som krockerar håller fast sitt eget klot med foten medan spelaren slår bort motståndarens, är inte tillåtet enligt reglerna för engelsk krocket.