OLIKA KROCKET SLAG

En "rush" är ett krockslag "roquet" där anfallarens boll träffar en motspelarens klot med avsikt så att den far iväg olika långt. I ett spel används en rush för att flytta handlingsplatsen från där klotet ligger till en mer användbar position där den efterföljande krocket slag slås. Detta kan väl vara i andra änden av spelplanen efter en bra rush. Kom ihåg att sekvensen är krocketslaget - krockningen - fortsättningsslag (Roquet - Croquet - Continuation)

Stop shot

Ställ upp lite längre tillbaka än normalt. Placera händerna högst upp på skaftet och stå upprätt. Slå något upp på klotet med hjälp av minimal genom slagning. Det krockade klotet kommer att fara iväg 5-8 gånger längre än ditt eget klot.

 
Drive shot

Flytta framåt närmare klotet och luta klubbhuvudet framåt något. Släpp din nedre hand några centimeter nerför skaftet. Det krockade klotet kommer att fara iväg 3-5 gånger längre än ditt eget klot. 

Half-roll shot

Håll din nedrehand strax över mitten av skaftet. Placera dina fötter strax bakom klotet och luta klubbhuvudet framåt. Det krockade klotet kommer att fara iväg två gånger så långt som ditt eget klot.

 

 


Two-thirds-roll shot

Håll din nedre hand långt ned på skaftet. Placera dina fötter en liten bit (5-7 cm) bakom ditt eget klot. Luta klubbhuvudet lite i framåtgående lutning. Sparkbollen kommer att resa två tredjedelar av den krokiga bollen. Det krockade klotet kommer att fara iväg 2/3 så långt som ditt eget klot.

  


Three-quarters-roll shot

Håll din nedre hand ganska långt ned på skaftet. Placera fötterna några cm bakom ditt eget klot. Vinkla klubbhuvudet ganska så måttlig i en framåtgående lutning. Det här liknar de Two-thirds-roll shot, men placera fötterna lite närmare ditt eget klot och håll klubbhuvuden lite mer framåtlutad. Det krockade klotet kommer att fara iväg 3/4 som ditt eget klot.Full-roll shot

Placera din nedre hand nära klubbhuvudet och placera dina fötter precis bakom bollen. Luta klubbhuvudet ordentligt framåt och slå ett kraftigt slag nedåt. Det krockade klotet kommer att fara iväg lika långt som ditt eget klot.

 

Pass-roll shot

Ställ dig rakt över bollen och håll din nedre hand så nära klubbhuvudet som möjligt utan att vidröra klubbhuvudet. Slå till kraftigt nedåt. Ditt eget klot kommer att fara iväg upp till två gånger så långt som det krockade klotet.