Kommunal spelplan

26.04.2020

Som ett led i klubbens strävan att nå ut och knyta nya medlemmar till klubben tog vi kontakt med Falkenbergs kommun och frågade om det finns någon gräsyta centralt i Falkenberg som kunde tänkas upplåtas till krocketspel? Gymnasieplanen (bild ovan) är en sådan möjlig gräsyta som vi skulle kunna få utnyttja. Planen är stor nog att hysa fyra short-croquet banor (bild nedan), och även om läget inte är så exponerat att det kanske kan förväntas bli ett veritabelt skyltfönster för klubben har det dock fördelen att ligga i tät anslutning till gymnasieskolan och kommunens lokal för "Projekt Språkvänn", dvs mitt i det unga Falkenberg, vilket möjligen kunde ge ett tillskott av yngre spelare.