TO-DO-LIST

Här lägger vi upp aktiviteter som behöver utföras. 

Studieförbundet Vuxenskolan Halland    

Michael: Mejlkontakt tagen med Studieförbundet Vuxenskolan i Halland för att höra om krocket som en friskvårdande och social sport med utvecklingsmöjligheter som tävlingssport kan vara av intresse i deras kurskatalog för 2019.


Omöjligt för att krocket är en "sport".

Påbörjad


Spelplan 2

Påbörjat avvägning och utplaning inför nästa år.

Påbörjat

Kontakt med "Träffpunkt Mölle"

Träffpunkt Mölle är ett initiativ i Falkenberg för att bryta äldres ensamhet, vilket är ett problem för många på ålderns höst. Som en del i det tänkte jag att vi kunde komma in som en aktivitet och erbjuda trevlig samvaro i utövandet av krocket. Jag talade idag med Karin Rydén (0346-88 54 46, karin.ryden@falkenberg.se) om att komma och presentera sporten nästa vår, kanske under en tema-dag med English Tea och Croquet on the lawn utanför adressen (lite smalt, men det går). Jag har kontaktuppgifterna och tänker mig att vi är två, tre stycken som instruerar i hur man håller klubban och hur man slår, bågpassage etc., etc. Ska klura ut en anordning för rullstolsbundna att få mer styr på klubban också.

Efter en initial demonstration hoppas jag att att intresserade anmäler sig till återkommande speltillfällen, antingen på kommunens grönyta i Fbg eller hemma på klubben. Annonsering blir nödvändig och tät kontakt med Träffpunkt Mölle, i.a.f. initialt, intill mer intresserade och dedikerade spelare utkristalliserar sig.. 


2018-11-15

UTSKICK AV EPOST TILL FLERA ANG HEMSIDAN/FACEBOOKSIDAN

så att vi får in dem på hemsidan

Ej påbörjad

LÄGG TILL TEXT PÅ SIDAN SPELA KROCKET 

Michael, kan du skriva någon trevlig text

Påbörjad

Kontakt med SIMON CARLSSON

Simon spelar på VM nivå och tränar hemma i trädgården i Varberg. Kontakt är tagen med Simon idag via Sv Krocketförbundet om utbyte av träningsmöjlighet på två short-banor och möjlighet att spela träningsmatcher. Kanske det kan leda till ett utbyte där klubben kan få tillgång till gästinstruktion? Vi får se! 

Svar från Simon att han gärna kommer nästa säsong

Klar

MEDLEMSERBJUDANDE

Pege,  tar fram diskussionsunderlag. Översänt till Michael som har lagt in det på dokumentsidor men inte kommer åt att skriva i dokumentet = (

Diskussionklar

SKAPA FACEBOOK GRUPP

NN, Denna aktivitet kan vi vänta lite med

Klar

STYRELSE PROTOKOLL

Michael, tag upp med Magnus om OK med protokollet

Klar

TILLFRÅGA EV REVISOR

Michael, Fråga Staffan Lundskog om han är villig ta revisoruppdraget. OK från Staffan

Klar

KONTAKTA FALKENBERGS KOMMUN

Michael, Fråga kommunen om möjligheterna att ansöka om stöd och att säja att vi håller på att ansöka om organisationsnummer. och att vi kommer att ingå i svenska krocketsällskapet.

En första kontakt tagen 180921, 13.30 med "Nadja" som bollar över till Erika Svensson. Erika tar kontakt med Michael på måndag, 180924. Så skedde inte och M ringer E imorgon.

Telefonmöte med E måndag 24/9 gav vid handen att 10 medlemmar under 20 år måste registreras, och 20 aktiviteter redovisas innan 7 500:- kan utgå i startbidrag. Detta är helt orealistiskt och vi får överväga att som Pege föreslog gå på en annan bog: Kanske friskvård för äldre?   

Påbörjad

ANSÖKA OM FÖRENINGSMEDLEMSKAP I SVENSKA KROCKETFÖRBUNDET 

Michael, har letat på hemsidan utan att finna vare sig telefon-eller mejlkontakt, namn på ordförande eller ens ett sätt att skriva en kommentar, trots att jag är medlem. Otroligt dåligt, även om jag erkänner mina begränsade datafärdigheter. 

Michael: kolla denna länk

Tack Pege! Jag ringde Joi Elebo och berättade om oss och fick hans mejladress och instruktion om vad de var intresserade av att få uppgifter om, så jag drar iväg ett sådant. Sedan sade han att man kan lägga in namnet och klubbemblemet själv bland de andra på deras hemsida, men kunde inte upplysa hur. 

Pege: Jag hittade en sida https://www.svenskkrocket.se/groups/group/new där man kan lägga in information själv, men det är kanske samma som han gav dig tips om! Kul att vi är på G!

Michael: Jag fyllde i och skickade en ansökan om medlemskap för klubben idag 23/9. Hoppas jag gjort rätt. Ansökan är under övervägande. Klubbloggan är med.23/9: Klubben registrerad som "grupp" under Sv Kr Förb's regi.

Klar

TILLFRÅGA EV KASSÖR

Michael, tillfråga om Caroline kan bli kassör.

Caroline har accepterat uppdraget.

Klar

SKAPA EPOSTLISTA

Pege, för medlems utskick

Påbörjad

SÖDRA BANAN (2)

Michael, banan förbereds för spel genom att ett körsbärsträd fälls, rötterna grävs upp och växtplatsen jämnas och besås med gräs.

Mer jord läggs i hålen för bågarna, då dessa blivit för stora och bågarna inte står fast nog.

2018-09-30 är banan spelklar, men i förlängningen (nästa säsong) bör jordmassor påfyllas efter att dräneringsrör lagts ned, och banan "vägts av" med hjälp av vattenslangar som fungerar som vattenpass.Jag bedömer detta som ett bättre alternativ än att bara harva upp ytan och släta till, eftersom banan behöver komma en bit upp över nivå med dikets överkant för bättre avrinning.

Påbörjat

STADGAR

Pege, tag fram förslag till stadgar. Dels genom stadgemall på internet, samt de som Borås KS har. Rådfråga Göran Norberg om syftet.

Klar

KONTAKTA SKATTEVERKET ANG REGISTRERING AV KLUBBEN

Pege, Registrera klubben som en idrottsklubb i syfte att underlätta eventuella bidrag från kommunen. Sök på SKV efter SKV 8400. Insänt 23/9 OK från SKV 4/10 ORGNUMMER 802519-0557

Klar

SKAPA TRANSPARENT LOGGA

Pege, för att användas på vissa sidor

Klar

BE MAGNUS REGISTRARE KONTO PÅ win-and-tonic.se

Michael,  så att han kan nå de lösenordsdolda sidorna

Klar

LÄGG TILL BILDER I BILDBANKEN

Alla, lägg upp bilder för kommande användning

Påbörjad

EVENT SIDAN

Michael, lagt in uppgifter om den kommande "Klubbkampen", vänskapsmatch med Borås Krocketsällskap. Startlista (tentative) och tider, startavgift och uppmaning till fler intressenter att anmäla sig via hemsidan, är inlagt.

24/9 Stephan S hoppfull om att kunna delta- Isf är vi 4 som möter 4 el fem BK:are, Anders Friman underrättad. Om de blir fler får ngn spela utom tävlan.Anders Johansson vidtalad och kommer förhoppningsvis till träningsspel 3/10. Pelle persson dito.

Monica Andersson mycket intresserad och kan bli en framtida spelande medlem.

Påbörjad

WEBMASTER

Pege, skapa epostadressen webmaster@win-and-tonic.se och lägg in den i underkant på varje sida

Klar

KLUBBMÄSTERSKAPET 2018

Michael, skriva in på sidan om klubbmästerskapet och vilka som vann, bilder mm

Klar